صمد بهرنگی: الدوز و عروسک سخن گو

 

جلد و فهرست

چند کلمه از عروسک سخن گو

عروسك، سخن گو می شود

تلخ برای زن بابا، شيرين برای اولدوز

گفت و گوی ساده و مهربان
شب جنگل. شبی که انگار خواب بود. پشتک وارو در آسمان

طاووسی با دم چتری و پرچانه

آشنايی با سارا و ديگر عروسک ها

خودپسندها چه ريختی اند؟

شب های تاريک جنگل و کرم شب تاب

هر نوری هر چقدر هم ناچيز باشد، بالاخره روشنايی است. وصله های سر زانوی ياشار

بهترين رقص دنيا

رقص گل سرخ  سرود گل سرخ

رفت و آمد كبوترها  معمايی كه برای زن بابا هرگز حل نشد

ياشار نظر كرده ی امام ها شده بود

مورچه سواره ها

فلفل چه مزه ای دارد؟  مورچه سواره ها به داد اولدوز می رسند

مهمانان زن بابا و پری
آيا هرگز خواهد شد کسی بداند زن بابا چه بلايی سر اولدوز آورده؟

كی از تاريكی می ترسد؟  شب پشت بام چه جوری است؟

گربه ی سياه آخرش كار خودش را كرد

عروسکی هم قد اولدوز، آواز بچّه های قاليباف

بازگشت زن بابا

آه، عروسک گنده! چرا ترا آتش زدند و هيچ نگفتند که بچّه ها ترا با هزار آرزو درست کرده بودند؟

در تنهايی و غصه اميد شب چله

اميدواری بيهوده، همه ی شادی ها چه شدند؟

قصه ی ما به سر نمی رسد اولدوز و كلاغ ها

منبع: قصه های صمد بهرنگی: کتاب اول جلد اول مجموعه قصه ها (ناشر: کتاب ارزان 1998)چاپ اول

بازنويس: ياشار آذری

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM IWSN, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazarri@yahoo.com

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ بازنويسی: 1384

 

تاريخ و ادبيات