آرشيو: علی همتی

ضوابط اصطلاحات مقالات سیاسی در ایالات متحده   10 صفحه 

ثبات موجودیت نظام سرمایه داری جهانی   5 صفحه 

ورزش پُرتماشاچی مورد حمایت نهادهای غالب   3 صفحه

تجربه ی نهضتِ توقف آزمایش ‌های هسته ‌ای در آمریکا   4 صفحه 

حمایت ایالات ‌متحده از ترور   5 صفحه

دلیل تحریم کوبا و جنگ ویتنام   9 صفحه

سيستم تبليغاتی و شستشوی مغزی در ايالات متحده آمريکا   12 صفحه

انقلاب نا موفق ماه مه ۶۸ که انقلاب کرد!

نظریه ی ارتباط جمهوری اسلامی و کاخسفید

درباره ی بمباران هيروشيما، ناکازاکی و گرنيکا

حفظ حاکميت و مصلحت حاکم

 
 

بازگشت به کتاب خانه