برگردان کتب و مقالات آناهيتا اردوان
نويسنده

بهره کشی پنهان از نیروی کار در صنایع غذایی

اریک لومیس

مبارزه با بحران زیست محیطی مستلزم مبارزه با سیستم سرمایه داری است

نائومی کلاين
فمينيسم سوسياليست چيست؟ باربارا اهرينريچ

آب- باری بر دوش زنان- حقوق بشر و سود شرکت ها

زحل ایشیلیورت گوندوز

محکومیت قتل رفیق شاهرخ زمانی اعلام همبستگی سازمان دانشجویان انقلابی مراکش