آرشيو: ارنستو چه گوارا

 کتب و مقالات

1960
درباره ی طب انقلابی
1964
متن کامل سخنرانی چه گوارا در سازمان ملل
1965

انسان و سوسياليزم در کوبا