آرشيو: آلکساندرا کولنتای

 کتب و مقالات

1913
روز زن
1919
مبارزه ی زنان کارگر برای حقوق خود
قطعنامه در مورد نقش زنان کارکن
1920
تاریخچه ی روز بین المللی زنان
1921
تزهایی درباره ی اخلاق کمونیستی در روابط زناشوئی
1927
زنان مبارز در روزهای انقلاب اکتبر